Služby

Spoločnosť KF-STAV, s.r.o. realizuje :

• zatepľovanie bytových domov a ich kompletná obnova
(fasády, strechy, výplne otvorov, balkóny...)

• výstavba  rodinných domov 
(novostavby, hrubé stavby, komplet na kľúč, časti stavieb...)

• výstavba  polyfunkčných domov
(novostavby, hrubé stavby, komplet na kľúč, časti stavieb...)

• výstavba priemyselných objektov
(haly, sýpky, nádrže a pod.)

• rekonštrukcie (všetky objekty)

• stavebné práce menšieho rozsahu
(spevnené plochy, oplotenia a pod.)

Spoločnosť KF-STAV, s.r.o. vie prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov bez problémov zabezpečiť aj tieto služby :

• výkon činnosti stavbyvedúceho

• služby stavebného rozpočtára

• služby projektanta, architekta, statika

• služby  stavebného dozora

• poradenská činnosť v stavebníctve

• príprava dokladov pre účasť firmy v tendroch a verejných zákazkách

• príprava dokladov k financovaniu obnov bytových domov
(ŠFRB, komerčné banky)

• príprava dokladov k financovaniu stavieb
(ŠFRB, komerčné banky)

• poistenie stavieb