O firme

Stavebno-obchodná spoločnosť KF-STAV, s.r.o.  sa od svojho založenia v roku 2007 zaoberá  kompletnou obnovou bytových domov , realizáciou stavieb, rekonštrukciami budov  a obchodnou činnosťou.
    
K dnešnému dňu spoločnosť KF-STAV, s.r.o. úspešne zrealizovala vyše 25 obnov bytových domov, kde  práce pozostávali  z realizácie  kontaktného zatepľovacieho  systému fasády, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie balkónov a strešného plášťa, rekonštrukcie šikmých striech a iných pridružených prác . Taktiež spoločnosť zrealizovala novostavby a rekonštrukcie niekoľkých rodinných domov a polyfunkčného objektu a ďalšie stavebné práce menšieho rozsahu.
Firma je držiteľom Licencie (TASUS) na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných  kontaktných systémov a práce zabezpečuje cez vlastných 35 profesionálne preškolených zamestnancov.

O kvalite prevedených stavebných prác a o odbornom prístupe zamestnancov firmy KF-STAV, s.r.o. svedčí aj niekoľkoročná spolupráca s takými objednávateľmi prác ako sú bytové družstvá a  spoločenstvá vlastníkov bytov na celom juhozápade krajiny a spokojnosť všetkých doterajších zákazníkov.
    
Spoločnosť KF-STAV, s.r.o. sa so svojim širokým spektrom nadštandardných  služieb snaží  každému zákazníkovi proces, či už stavby, nákupu tovaru, alebo aktivít súvisiacich s výstavbou či jej financovaním, uľahčiť a spoločným úsilím ho doviesť do úspešného konca.

Práve realizujeme-foto sa pripravuje